Vägledning

Granithjärta

Det tar olika tid för olika personer att bli starkare känslomässigt och mentalt. Vi förfinar och justerar oss själva hela livet. Det är ett oupphörligt arbete att arbeta med sig själv. Det fina är att det alltid finns något att lära om sig själv och områden att utvecklas inom.

Börja med att acceptera där du befinner dig just nu och skapa sedan goda vanor som gör att du tränar på att förbättra de känslor och egenskaper du önskar uppnå.

Belöna dig själv när du känner att du gjort framsteg. Det är inte hur lång tid som gått som avgör, det är vad du gör med tiden som är det viktiga. Att du tar steg – även om det är myrsteg – är alltid bra. Det är inte storleken på stegen som bestämmer resultatet. Huvudsaken är att du gör något som du bestämt dig för och att du gör arbetet som krävs för att förbättras och utvecklas som person för att du ännu tydligare ska hitta det äkta, sanna värdet av det som är du.

Om texterna – positiva affirmationer

Varje text är utformad efter några av våra mänskliga positiva egenskaper och känslor. Syftet med texterna är att få dig att reflektera över dig själv för att du ska kunna utveckla ditt goda jag och ditt inre jag, och påminnas om dina positiva egenskaper. Texterna hjälper dig att blir mer medveten om dig själv så att du aktivt tar eget ansvar för ditt liv, för din kropp och själs bästa och för din hållbara utveckling som människa.

Varje människa strävar efter att hitta balansen i tillvaron och uppnå ett välmående. Att arbeta med sig själv är ett oupphörligt arbete som pågår hela livet. Att träna sin psykologiska resiliens, den inre motståndskraften, för att kunna hantera och övervinna motgångar i livet, är ett evighetsarbete. Vi behöver skapa goda vanor och rutiner för att träna ”känslomusklerna” i det emotionella gymmet. Vi behöver alla uppdatera oss själva med jämna mellanrum och därför kan dessa texter användas hela livet.

Träna dina känslomuskler i ditt emotionella gym, genom att läsa texterna, reflektera, bli påmind om allt det goda som är du. Stärk ditt inre och reflektera över vad du behöver göra för att uppnå de goda känslor eller egenskaper som beskrivs.

Välj ut vilka texter som känns relevanta för dig i den situation du just nu befinner dig i. Läs texten från början till slut – det finns 52 stycken texter. Du kan läsa texterna hur ofta eller sällan du vill. Du väljer det intervall som passar dig, utifrån hur mycket du vill träna dina känslomuskler.

Detta är ett verktyg för dig på din livsresa och texterna ger dig påminnelser om dina värden, att ge kärlek till dig själv och om att du först och främst behöver träna på att älska dig själv fullt ut för att du ska kunna älska och respektera andra. Lägg upp träningen som det passar dig. Välj de antal texter du känner att du behöver.

Det finns 52 texter att träna med och året har 52 veckor, därför kan du till exempel välja att ta en text per vecka. På detta sätt ger du dig själv ordentligt med tid till reflektion och eftertanke för att medvetandegöra budskapet i varje text. Läs budskapet högt en eller flera gånger/dag i en vecka. Byt sedan till nästa veckas text och gör likadant med den. Efter 52 veckor har ett år passerat. Efter ett års medvetet arbete har du förhoppningsvis gjort framsteg med dig själv, lärt känna dig själv bättre, fått insikter om dina inre värden – om den du är och vill vara – och därmed uppnått en högre nivå av välbefinnande.


Gå tillbaka