Träningsmanual

Granithjärta

Innan du börjar med reflektionsprocessen, läs bakgrund – personlig utveckling och vägledning.

Reflektionsprocessen

Att gå från ord till handling

1. Läs vald text
2. Reflektera över texten
3. Svara på frågan - Är det här sant för dig?
4. Välj JA, NEJ eller VET INTE
Dina reflektioner kan vara beskrivelser på vad du känner och tänker i relation till det du läst. Du kan gå tillbaka och läsa dina anteckningar hur ofta du önskar, och därmed kan du följa dig själv på din egna utvecklingsresa.
5. Skriv ner dina reflektioner på varför du svarat JA, NEJ eller VET INTE.
Vill du inte skriva något klickar du bara på Klar.
6. Följdfråga vid NEJ och VET INTE svar:
Om du inte är nöjd, vilka förändringar vill du göra för att bli mer nöjd?

Du kan gå tillbaka till dina anteckningar och utifrån vad du känt och tänkt göra din analys, göra val som tar dig vidare till din personliga aktivitetsplan.

Önskar dig lycka till med ditt reflektionsarbete och träning i ditt emotionella gym.


Gå tillbaka