Bakgrund – Personlig utveckling

Granithjärta

Allas livsresa ser olika ut. Vi är unika individer, lika men ändå olika. Att leva ett balanserat liv där man mår bra och uppnår välbefinnande är en stor uppgift som kräver ett stort personligt ansvar.

Vilka verktyg finns för att leva ett gott och harmoniskt liv? Hur ska jag göra med mitt liv för att nå harmoni och välbefinnande, och för att hantera livet på bästa sätt även under dess tyngre perioder? Det finns inte bara ett svar, eftersom det finns många olika saker var och en kan göra för att tillgodose våra individuella behov. Vi har yttre och inre behov som ser olika ut.

Våra förutsättningar och möjligheter är beroende av en massa faktorer, som till exempel arv, miljö, vänner, intressen, ekonomi, religion, utbildning, yrke, funktionsnedsättning och så vidare. Dock finns det en sak som förenar oss, nämligen tiden och vad vi gör med den tid vi har i detta liv, här och nu. Vi behöver alla tid för reflektion och eftertanke för att kunna lära känna oss själva djupare, komma i kontakt med vårt inre, bygga upp en god självkänsla, se det egna personliga värdet och förstå att kärleken till oss själva är nummer ett. Kärleken börjar alltid med dig själv, den ligger till grund för att du överhuvudtaget ska kunna möta andra människor och se det goda i dem.

Det finns en sak till som förenar oss: vi alla består av egot och jaget. Det gäller att vara uppmärksam på att odla sitt jag, och den äkta, sanna kärleken till sig själv. Egot är bra i situationer när vi är i verklig fara och behöver trygghet. Tyvärr kan dock egot ta överhanden och användas på fel sätt, särskilt i försvarssituationer som styrs av egots agenda, till exempel när det handlar om rädsla. Rädslan är ett skydd i farliga situationer, men om rädslan uppkommer på grund av saknat mod, då är egot ett hinder. Därför är det viktigt att lära känna sig själv och bygga upp sitt mod för att våga anta utmaningar och gå utanför den egna bekvämlighetszonen i situationer där modet behöver lyftas fram istället för rädslan. Detta är något som du behöver uppmärksamma dig själv på. Ge akt på vilka känslor som styr dig. Om det är äkta syften som grundar sig i kärlek – både till dig själv och andra – då är det rätt.

Allas liv bjuder på både glädje och sorg. Livet kan liknas vid en berg-och-dalbana, det är så det är konstruerat, och det gäller för alla. Livets väg är alltså krokig. Ibland kör vi i diket och då kan det ta lite tid att komma upp på vägen igen. Men när vi känner oss själva på djupet så skapas en bra grund för att kunna hantera personliga sorger av olika slag. Därför är det viktigt att lägga tid på att medvetet arbeta med sig själv och sina goda, positiva känslor och egenskaper för att bygga upp sin inre styrka – något som texterna i denna bok kommer att hjälpa dig med.

Texterna får dig att reflektera över var du befinner dig på din livsresa, och vad du behöver göra för att bygga vidare på det som är du.

Beroende på din fysiska hälsa och vad som händer i ditt liv, kan du alltid kombinera denna emotionella/mentala träning med fysisk träning. Det kan också vara bra att prata med en livscoach eller KBT-terapeut för att ventilera dina känslor och tankar när du har behov av att få en dialog för att förstå dig själv ännu bättre.

Texterna ger dig förhoppningsvis glädje, värme och en massa kärlek som troligen ger dig många goda insikter för att du ska utvecklas och komma vidare på din livsresa.

Livet är här och nu, ta vara på det. Det är en gåva.

Övning ger färdighet, ju mer du tränar desto mer lär du känna dig själv. Det är viktigt att ta ansvar för sig själv, att träna sitt självledarskap för att stå stadigt i sin egen kraft.

Jag är kärlek – Du är kärlek – Vi är alla kärlek

Träna för att stärka din inre kärna som är kärlek. Älska dig själv - Du är värdefull!


Gå tillbaka